EN TH

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันบริษัทฯดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด 3 โครงการคือ

โครงการพีโน่ ฮิลล์, โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่, และโครงการพังงา

โครงการ