EN TH

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โครงการพีโน่ ฮิลล์ ปากช่อง

โครงการพีโน่ ฮิลล์ เป็นโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อขาย จำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณทางสาธารณะประโยชน์ ที่ต่อเนื่องจากถนนเทศบาล3 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทฯได้มอบหมายให้บริษัท ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ติ้ง อินเตอร์มีเดีย จำกัด เป็นผู้บริหารการขายซึ่งรวมถึงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและคลับเฮ้าส์ในโครงการสถานที่ตั้ง ทางสาธารณะประโยชน์ ที่ต่อเนื่องจากถนนเทศบาล3 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
คอนเซปท์ การจัดสรรที่ดินเป็นแปลงย่อย
รายละเอียด ที่ดิน5แปลง เนื้อที่รวม 135-2-73 ไร่
เจ้าของโครงการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารโครงการ บริษัท ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ติ้ง อินเตอร์มีเดีย จำกัด
การก่อสร้าง มีนาคม 2014 – ธันวาคม 2015

ความคืบหน้าโครงการ

อยู่ระว่างการพัฒนาสาธารณูปโภค

ที่ตั้ง