EN TH

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันบริษัทฯดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด 2 โครงการคือ

โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ และโครงการพังงา

โครงการ